A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás

Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 
Bevezető

A busz megáll, a megállóban sokan vannak. Ki szálljon fel elsőként? Moziba megy egy fiú és egy leány. A jegyük a sor közepére szól. Hogyan foglalják el a helyüket, hogy minél kevésbé zavarják a többi nézőt? Kivel lehet tegeződni? Hogyan kell megjelenni egy estélyen, vacsorán?

Kinek, mikor, milyen ajándékot illik vinni?

Ugye ismerősek ezek a problémák?

Mindegyikben egy-egy illemszabályra ismerhetünk. Az illemszabályok minden emberre egyformán vonatkoznak. Nincsenek külön illemszabályok a felnőtteknek, és külön gyerekeknek. Legfeljebb az alkalmazásukban lehet különbség. Gondoljunk csak a köszönésre! Ha egy éppen beszélni kezdő kisgyerek "pá-pá"-val köszönt egy felnőtt embert, illendőnek tartjuk. Ha egy iskolás tenné ugyanezt, az már illetlenség volna, és ha két felnőtt ember így búcsúzna egymástól, az egyenesen nevetséges lehet.

Az illemszabályok szinte minden helyzetben meghatározzák a helyes viselkedést. Ez nem jelenti azt, hogy mindig érvényesek. Emlékezzenek vissza a "Ne tolakodj!", "Engedd előre az idősebbeket!" illemszabályra! Képzeljék el, mi lenne, ha egy égő házhoz támasztott létra előtt így udvariaskodnának a tűzoltók: "Parancsoljon, Öné az elsőbbség!" "Á dehogy, Ön az idősebb!" "Igen, de Ön jött előbb!". Vagy ha tűz ütne ki a házban, akár pizsamában is menekülhetünk, pedig, nem ez a legmegfelelőbb utcai öltözet.

Mindenki ismeri a mondást? "Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten". Nemcsak a köszönésre, ha-nem valamennyi illemszabályra igaz ez. Az illem-szabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben bennünket, ha mi is tiszteletben tartunk másokat. Comenius (ejtsd: Koméniusz) a nagy cseh pedagógus ezt így fogalmazta meg: "... amit magunknak kívánunk, azzal felebarátunknak is tartozunk." Az illemszabályok nem törvények.

Senki és semmi nem kötelez bennünket a megtartásukra. Ha megszegik őket, nem vonnak felelősségre érte. Vannak azonban másféle következményei, amelyeket vállalnunk kell. Gondolják csak végig, ki játszik, ki eszik, vagy ki megy színházba szívesen azzal az emberrel, aki lépten-nyomon megszegi a játékszabályokat, az étkezés vagy a színházlátogatás illemszabályait?

Ezen az weboldalon a fontosabb illemszabályokat ismerhetik és tanulhatják meg. Ezzel segítséget szeretnénk adni, az illő viselkedési mód kiválasztására és alkalmazására.

 jel helyett az is állhatna: Tudod-e? E jel után az egy-egy témakörhöz kapcsolódó illemszabályok, kialakulásáról, változásáról olvashatnak. Megtudhatják, hogy más országokban mi az illendő viselkedés. Megismerkedhetnek régen nagyon fontos, de ma már elavult szabályokkal.

Néhány ősi szabály a teljesség igénye nélkül:

Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!

Úgye ismerősek?

 
        BÓNUSZ