Tartalomjegyzék

Bevezető

Találkozás
Köszöntés
Bemutatkozás
Megszólítás
Tegeződés
Társalgás
Telefonálás
Levelezés

A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás
Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 

Érdekességek - Előkelőségeknél

Királyi udvarba csak meghívóval léphetünk be. A meghívólevelet olvassuk el pontosan. Tartalmazni fogja: a fogadás pontos helye és ideje, az alkalomhoz megkívánt ruházat, kitüntetések viselésének rendje, a meghívás okát.

Egy királyi udvarba szóló meghívás kizárólag a megnevezett személynek, vagy személyeknek szól.

Kézfogás, csak legszigorúbban akkor lehetséges, ha a király, vagy a királynő kezet nyújt.

Csak a feltett kérdésre, vagy megjegyzésre szabad válaszolni. A válaszban mindig ott kell lenni a felséges úr, felséges asszony titulusnak...

A felséges titulus kizárólag a koronázott királynak, vagy királynőnek, illetve a trónörökösnek szól. A fenséggel a királyi ház tagjait illik megszólítani.

Az uralkodói udvarba szóló, vagy a köztársasági elnök fogadására szóló meghívás tartalmazza a ruházat rendjét, a fogadás kezdetét és végét, a kitüntetések viselési módját.
Feltétlenül viselni kell a fogadó ország királyától, államfőjétől kapott kitüntetést.

A megjelenés pontos legyen. A társalgást minden esetben a meghívó uralkodó, vagy államfő irányítja. Ő szabja meg az idejét és tartalmát is. Leülni csak akkor szabad, ha erre a meghívó fél felhatalmazást ad.

A magas rangú személyeknél tett látogatáskor vagy kihallgatáskor fontos a pontos megérkezés. Általában várakozni kell. Nem illik kérdezősködni, hogy mikor kerülünk sorra. A bemutatás akkor történik amikor az ajtót kinyitja a titkár, vagy a szárnysegéd. Ezt követi a meghívó fél üdvözlése, amire rövid köszönettel kell válaszolni. Ezután kerül sor a megbeszélésre. A befejezési a meghívó valamilyen félreérthetetlen jelzéssel, vagy felállással jelzi. Ekkor vége a kihallgatásnak, üdvözlés, meghajlás, távozás.

A kihallgatás során nem illik megjegyzést tenni a meghívó kinézetére, egészségére, privát kéréssel zavarni a meghívót, a jelzések ellenére tovább zavarni.
 
        BÓNUSZ