Tartalomjegyzék

Bevezető

Találkozás
Köszöntés
Bemutatkozás
Megszólítás
Tegeződés
Társalgás
Telefonálás
Levelezés

A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás
Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 


Napközben - Hivatalban

A hivatal talán még ma sem a legkellemesebben csengő név. A hivatalokban is van munkaidő, sőt ezen belül sok helyen megállapítják az ügyfélfogadás idejét is. Erre mindig figyelemmel kell lennünk. Ügyünket ne az utolsó pillanatban próbáljuk meg elintézni.

Hivatalba éppen olyan illendően lépjünk be, mint egy idegen lakásba. Belépéskor vegyük le a kalapunkat, sapkánkat és köszöntsük az iroda dolgozóit. Beszédünk legyen illedelmes, és ne hangoskodjunk. Az udvarias hangnem használatának kötelezettsége nemcsak az ügyfélre, tehát ránk, hanem az ügyintézőre is vonatkozik. Ügyünket, panaszunkat röviden adjuk elő, előadásunk ne terjedjen ki szükségtelen tényekre, főként saját vagy mások magánéletére. Ha túl bőbeszédűek vagyunk, az ügyintézőt feltartjuk munkájában és az utánunk következő ügyfeleket várakozásra kényszerítjük.

Ha megkaptuk a felvilágosítást amit kértünk, vagy elindult az ügyünk intézése ne feledkezzünk el annak megköszönéséről.

Különleges esetek:

Ha előre tudjuk, hogy várakoznunk kell, gondoskodjunk valamilyen hasznos időtöltésről, pl. vigyünk magunkkal könyvet, vagy újságot. Ne próbáljunk átlátszó kifogásokkal a sor elejére furakodni. Ha várandós anya, vagy nagyon idős ember várakozik, természetesen engedjük magunk elé.

Ha az udvariasság szabályait nem mi, hanem az ügyünkben eljáró tisztviselő szegi meg, nem kell feltétlen eltűrnünk. Az ügy elintézése után kérhetjük a panaszkönyvet, vagy jelezhetjük a hivatal vezetőjének.

A bíróság sem a legnépszerűbb hivatalok egyike. Az emberek általában nem szeretnek idejönni. A becsületes és lelkiismeretes embereknek nincs mit félnie a bíróság elölt. Vannak esetek, amikor az állampolgárnak kötelessége megjelennie a tárgyalóteremben.

Ilyen eset a tanúskodás. A tanú fontos személye a bírósági tárgyalásnak. A megfelelő viselkedéssel jelezni kell a megbízhatóságunkat és az elfogulatlanságunkat.

A helyes viselkedés a pontos érkezéssel kezdődik. Nem illik a tárgyalásra késve érkezni, vagy elmulasztani a megjelenést. Talán a mi vallomásunk lehet döntő az ügyben, ezért kell feltétlen megjelennünk.

Ha a tanú a megjelenésben gátolva van, ezt előre jeleznie kell a bíróság felé.

A tanúk nekik kialakított helységben várakoznak, addíg amíg nem szólítják őket.

Ha a bíróság belép a tárgyalóterembe, mindenki felállással üdvözli. Az ítéletet is állva hallgatjuk meg.

A tanúvallomásnak tényszerűnek kell lenni. Minden érzelmi kitörést és hangoskodást és trágárságot kerülni kell. A pontos, és hiteles vallomásunkkal a bíróság munkáját segítjük.

Portásfülke

Üzemek, hivatalok bejáratánál találkozunk ezzel a helyiséggel. Itt dolgozik a portás. Nem elsőrendű személyiség, de lebecsülni sem szabad a jelentőségét. Feladata, hogy ellenőrizze a ki és bejövőket, tájékoztatást adjon a látogatóknak, vendégeknek. A jó portás tud mindent. Úgy tárgyaljunk vele is, mint a hivatal más dolgozóival, tehát illedelmesen, és udvariasan.

 
        BÓNUSZ