Tartalomjegyzék

Bevezető

Találkozás
Köszöntés
Bemutatkozás
Megszólítás
Tegeződés
Társalgás
Telefonálás
Levelezés

A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás

Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 

Napközben - Iskolában

Ma már az életünk nagy részét tanulással töltjük. Ennek az egyik fontos színtere az iskola, ahova tanulni vagy tanítani járunk.

Itt következik egy diák tanár megállapodás, egyezség úgynevezett etikai kódex.

1. Az iskola épületén belül és kívül köszönünk tanárainknak, az iskola dolgozóinak és társainknak.

2. Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal legyünk figyelmesek és viselkedjünk tisztelettudóan.

3. A kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait mindenhol tartsuk be. (Csúnya, ízléstelen kifejezéseket ne használjunk, érzelmeinket diszkrét formában nyilvánítsuk ki.)

4. A divatot mértéktartással kövessük, öltözködésünk legyen a szélsőségektől mentes.

5. Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére. (Az épületen belül ne rohangáljunk, balesetet okozó tárgyakat ne vigyünk magunkkal.)

6. Vigyázzunk iskolánk tisztaságára, rendjére. Óvjuk az intézmény berendezési tárgyait, eszközeit. Az általunk okozott károkat meg kell térítenünk. (Az iskola helységeit rendeltetésüknek megfeleloen használjuk, ne szemeteljünk, a kölcsön kért eszközöket pl. könyveket vigyük vissza!)

7. Az iskolában TILOS dohányozni, alkoholt fogyasztani, kábítószerezni.

8, Az iskolán kívüli magatartásunkkal öregbítsük annak jó hírnevét.

 
        BÓNUSZ