Tartalomjegyzék

Bevezető

Találkozás
Köszöntés
Bemutatkozás
Megszólítás
Tegeződés
Társalgás
Telefonálás
Levelezés

A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás
Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 

Találkozás - Levelezés

Nem beszélgetés, nem telefonálás, de mégis társadalmi érintkezés. A technika fejlődésével a levélváltás egyre gyakoribb lett.

A levelezési tanácsokat tartalmi és formai tanácsokra bontjuk.

Leveleink tartalma oly
an legyen, hogy felkeltse a címzett érdeklődését. Az öncélú, saját magunk szórakozására írt levelet tartsuk meg magunknak.

Ne közöljünk pletykát, és olyan történeteket, amelyek hitelességéről magunk sem vagyunk meggyőződve. Óvakodjunk attól, hogy bárkiről is sértőt írjunk. Ez nem fér össze az egyenes jellemmel, és az is lehet, hogy valamilyen úton annak a kezébe kerül, akiről rosszat irtunk.

Felindult, haragos állapotban ne írjunk levelet, mert utólag megbánhatjuk. Ha megírtuk a levelet, ne küldjük el azonnal, aludjunk rá egyet.

A levelet különben is el kell olvasni elküldés előtt, hátha olyan hibákat vétettünk, amiket szégyellnénk. A helyesírásra nagyon kell ügyelnünk, mert az nagyon kiábrándító, ha valaki tele hibával ír levelet. Ajánlatos, hogy levelünkben valamilyen logikai sorrendet kövessünk. A válogatás nélkül egymás után dobált mondatok ugyanis rendszertelen gondolkodásra utalnak.

Vannak, akik levelüket - nyílván rágalmazó, gyalázó tartalma miatt - nem merik aláírni. Művelt ember nem foglalkozik ilyen levéllel.

Néhány tanács a levél formai jegyeivel kapcsolatban:

Magántermészetű levelet lehetőleg kézzel írjunk. Ezzel is fejezzük ki meghittebb a kapcsolat a címzett és közöttünk. Ha valamilyen ok gépírásra késztet, fejezzük be saját kezű üdvözléssel.

Az aláírás mindig sajátkezű legyen. Szerencsekívánatokat, részvétleveleket, meghívókat is mindig kézzel írjuk.

Gyakran olvasható visszatérő fordulat: "Bocsáss meg a csúnya írásomért, de nagyon sietek..."
A csúnya külalakért ez a magyarázat kevés. Üljünk le nyugodtan és pár perc alatt átgondolva, írjuk meg a levelet. Ha nagyon fontos levelet írunk akár még piszkozatot is készíthetünk.
Törekedjünk az egyforma hosszú sorokra, egyenlő távolságra legyenek a sorok, vízszintesen fussanak, és ami fő olvashatóak legyenek. Hagyjunk néhány centi margót mindkét oldalon.

A levélpapír anyaga az alkalomnak megfelelően változhat. Nyilvánvaló, hogy más papírra írja az ember a szerelmes levelet, mint az üzleti levelet.

Tovább
 
        BÓNUSZ