Tartalomjegyzék

Bevezető

Találkozás
Köszöntés
Bemutatkozás
Megszólítás
Tegeződés
Társalgás
Telefonálás
Levelezés

A jó megjelenés
Tisztálkodás
Öltözködés
Helyes testtartás
Hivatali öltözet
Alkalmi öltözet

Az étkezés
Teríték
Napi ételünk
Fogadáson
Mit, mivel

Közlekedés
Utazás

Távoli utazás
Autóban

Napközben
Hivatalban
Iskolában
Üzleti életben
Pénzintézetben

Az üzletben

Művelődés, szórakozás
Otthon
Könyvtárban
Múzeumban
Templomban
Színházban

Moziban
Tánc közben
Vendéglőben
Szállodában
Strandon
Kiránduláson
Sporteseményen

Családi összejövetelek
Vendégség
Eljegyzés
Házasság
Keresztelő
Temetés
Beteglátogatás

Ajándékozás
Ajándék
Hivatali ajándék

Érdekességek
Előkelőségeknél

Játékok
Társasági játék
Szójáték
"Magyar" kártya
"Francia" kártya

Viccek
Kicsiknek
Nagyoknak

Info
Imresszum
Szerződés
Irodalom

 

 

Info - Szerződés

Szerződés

Amely létrejött egyrészről _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - a továbbiakban - mint Megrendelő, és a SAB Kft (1134 Bp. Dózsa György út 136.) - mint Vállalkozó között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

A szerződés célja:A szerződő felek megállapítják, hogy a MIIILLIK.HU web szolgáltatás az illemtannal, általános társadalmi célokat fogalmaz meg és ezek a célok helyesek. Ezt a célt a felek a maguk részéről elősegítik, a Megrendelő BÓNUSZ (kedvezmény) adásával is.

1. A Vállalkozó a Megrendelőtől kapott információk alapján a Megrendelő cég logóját, a tartalomjegyzékben meghatározott címhez illeszti. A weblapcímet, hirdetés szövegét, a kedvezmény mértékét a KAPCSOLATOK weboldalon helyezi el, ahol lehetoség van BÓNUSZ nyomtatására is. A Vállalkozó az előbbieket, a MIILLIK.HU weblapon minimum negyedévig _ _ _ _ _ _ _ _ _ fenn tartja, elérhetővé teszi az internetet használók számára.

2. A Vállalkozó a WEB frissítéseket 10 naponként (dekádonként) végzi a már megérkezett átutalás és megszerkesztett hirdetések alapján.

3. A Vállalkozó ezért előre fizetett _ _ _ _ _ _ Ft/név +ÁFA helypénzre jogosult.

(azaz )+ÁFA

4. A Vállalkozó a tudomására jutott információkat megtartja és nem használja fel a Megrendelő kárára.

5. A Megrendelő átadja a megrendelőlap vagy floppy segítségével a cég logóját, a weblapcímet: a hirdetni kívánt szöveget, mely tartalmazza a kedvezményt adó pontos címét, a kedvezmény nagyságát, a kedvezményezett cikk, szolgáltatás pontos megnevezését, a tartalomjegyzék cím igényét.

Szöveg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Szöveg: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cím: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kedvezmény nagysága: _ _ _ _ _

Termék neve: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elhelyezés: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával BÓNUSZ-t (kedvezményt) ad, illetve beváltja azt _ _ _ _ _ _ _ _ _ -ig azon illemtant olvasóknak akik igénylik és nyomtatással megjelenítik.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, az irányadó. Esetleges vitás kérdések rendezésében elsősorban peren kívüli megegyezésre törekednek, ha ez nem lehetséges, akkor a szerződő felek elfogadják a pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Érvényes: 2002. 09. 22-től

 
        BÓNUSZ